Roboty ziemne

  • profilowanie dróg z użyciem równiarki
  • wykonanie rowów przydrożnych 
  • frezowanie różnych nawierzchni  
  • ustawianie barier energochłonnych