Remonty cząstkowe

Remonty cząstkowe wykonujemy z zastosowaniem emulsji i grysu przy pomocy remontera typu Pucher. Remonty tego typu nie wymagają wycinania uszkodzonych krawędzi dzięki temu są tańsze i wydajniejsze. Ww. remont zaczyna się od wyczyszczenia ubytku sprężonym powietrzem, a następnie pod ciśnieniem podawana jest emulsja która wnika we wszystkie szczeliny dziury. Kolejnym etapem jest dodanie do emulsji grysu, tak skomponowana mieszanka wypełnia pod ciśnieniem ubytki. Remonter uszczelniania nie tylko szeroko rozwarte (podłużne) pęknięcia (szersze od 2 cm) oraz głębokie ubytki i wyboje (powyżej 3 cm), ale ma także zastosowanie do wypełnia powierzchniowych uszkodzeń  warstwy ścieralnej.