O firmie Od wielu lat wdrażamy nowe pomysły i rozwiązania nigdy nie stosowane w naszym regionie a nawet w skali kraju.

Budomost Sp. z o.o. zatrudnia ok. 50 osób. Znaczna część załogi posiada wieloletnie doświadczenie związane z powierzchniowym utrwaleniem dróg i wykonywaniem oznakowania poziomego.

Początkiem Budomostu było OZTiMD (Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych) który w 1992 r. przekształcił się w Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „Budomost”, a w 2008 r. w Budomost Sp. z o.o. Działalność firmy w obecnym kształcie to dwa główne obszary: wykonywanie nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej i różnego typu mas produkowanych na bazie emulsji asflatowej, oraz sprzedaż wyrobów budowlanych służących do naprawy dróg.

Pierwsze drogi w technologii powierzchniowego utrwalenia wykonane przez naszą firmę powstały w 1990 r. na nawierzchni związanej, a niezwiązanej w 1993 r., a więc posiadamy w tej technologii już 30 lat doświadczenia. Pojedyncze i podwójne powierzchniowe utrwalenie znajduje zastosowanie na nawierzchniach asfaltowych jako regeneracja i zabezpieczenie nawierzchni przed dalszą degradacją. Natomiast potrójne i poczwórne z powodzeniem sprawdza się jako nowa nawierzchnia wykonana na podbudowie żwirowej. Firma w raz z upływem lat inwestuje w nowe technologie, od prawie 10 lat wykonujemy nawierzchnie przy użyciu mieszanki mineralno – emulsyjnej typu GE MME która dodatkowo jest przyjazna środowisku (została dopuszczona do wbudowania na chronionych terenach leśnych). Kolejną wartą uwagi technologią którą wdrażamy w firmie od kilku lat jest cienki dywanik na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej typu „slurry seal”.

Budomost Sp. z o.o. posiada również sprzęt i kadrę do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy pomocy emulsji i grysu remonterem typu Pucher. Jest to technologia tańsza i szybsza w porównaniu do typowych łat wykonywanych z masy na gorąco ponieważ nie wymaga wycinania krawędzi uszkodzonej nawierzchni.

Produkcją pomocniczą jest poziome oznakowanie dróg zarówno cienkowarstwowe jak i grubowarstwowe, wykonywanie podbudów z kruszywa, profilowanie dróg z użyciem równiarki, wykonanie rowów przydrożnych, frezowanie różnych nawierzchni, ustawianie barier energochłonnych oraz przewozy (transporty) różnego typu materiałów, urządzeń na potrzeby własne oraz zimowe utrzymanie dróg.

Oprócz wykonawstwa w branży drogowej zajmujemy się również sprzedażą masy na zimno, soli drogowej oraz emulsji asfaltowej której jesteśmy producentem.

Naszym celem jest wysoka jakość oferowanych usług i produktów, potwierdzona certyfikatami europejskimi, atestami i świadectwami jakości. Od wielu lat wdrażamy nowe pomysły i rozwiązania nigdy nie stosowane w naszym regionie a nawet w skali kraju. Staramy się by nasi klienci zawsze mieli u nas profesjonalne wsparcie i fachowe dworactwo. Ponadto system kontroli jakości, staranność wykonania powodują że postrzegani jesteśmy jako rzetelny partner.