Sprzedaż masy na zimno

Masa na zimno przeznaczona jest do całorocznych robót utrzymaniowych : remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i betonowych, uzupełniania nawierzchni przy elementach infrastruktury drogowej (studzienki), usuwaniu skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych.

-może być wbudowywana w temperaturze od -20 do +40 C 

-wykonana z asfaltu modyfikowanego i kruszywa 0/8mm

-posiada wymagane atesty i certyfikaty