MEA MME

Od kilku lat stosujemy nowatorską technologię wykonania nawierzchni z mieszanki
mineralno – emulsyjnej typu MEA GE MME. Mieszanka jest wytwarzana w mobilnej wytwórni, w temperaturze produkcji i układania nie przekraczającej 60ºC (dla typowej masy to jest aż ok. 160ºC). Koszty materiałów, produkcji i ułożenia warstwy są mniejsze niż koszty ułożenia warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco. W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim zasadami ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Szczególnie cieszy nas fakt, iż od kilku lat ww. technologię stosujemy na terenach leśnych objętych ścisłą ochroną.