Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do realizacji zadań zimowego utrzymania dróg wykorzystujemy samochody ciężarowe wyposażone w specjalistyczne pługi i solarki.