Poziome oznakowanie dróg cienkowarstwowe i grubowarstwowe

Oznakowanie poziome stosuje się w celu usprawnienia ruchu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa. Znaki drogowe poziome powinny zapewnić dobrą widoczność poprzez odblaskowość w ciągu całej doby oraz posiadać odpowiednią szorstkość. Oznakowanie poziome  umieszcza się na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

Oznakowanie poziome dzieli się na cienkowarstwowe i grubowarstwowe. Nasza firma wykonuje zarówno jedno jak i drugie oznakowanie. Wykonujemy oznakowania na drogach publicznych jak również zlecenia firm prywatnych – oznakowanie np. parkingów czy hal produkcyjnych. Wszystkie używane przez nas materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

Oznakowanie cienkowarstwowe

Oznakowanie cienkowarstwowe ma grubość od 0,3 do 0,8mm i wykonywane jest z farb rozpuszczalnikowych, wodorozcieńczalnych i chemoutwardzalnych. Aby uzyskać odpowiednią odblaskowość do farby dodawane są mikrokulki szklane. Oznakowanie wykonujemy w dowolnym kolorze przy pomocy malowarek samojezdnych  i samobieżnych prowadzonych ręcznie. Wykonujemy segregację, symbole oraz napisy.

Oznakowanie grubowarstwowe

Oznakowanie grubowarstwowe ma od 0,9 mm do 5 mm. Dzielimy je na termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla uzyskania odblaskowości tak jak w przypadku oznakowania cienkowarstwowego stosowane są mikrokulki szklane. Zaletą oznakowania grubowarstwowego jest większa trwałość.