Dane kontaktowe

Główna siedziba

Adres i dane

BUDOMOST Sp. z o. o.
Zaścianki, ul.Szosa Baranowicka 37, 
15-521 Białystok
NIP: 966-188-20-65
REGON: 200116831
KRS: 0000268181

Telefon

FAX

+48 85 740 37 45

E-mail

Sekretariat

Telefon:
+48 85 7403731
Fax:
+48 85 7403745

Kadry

Księgowość

Sprzedaż materiałów

Zamówienia i realizacja robót drogowych

Roboty bitumiczne oraz pozostałe

Poziome oznakowanie i zimowe utrzymanie

Wytwórnia emulsji asfaltowych