Mieszanki Mineralno-Emulsyjne

Mieszanki mineralno-emulsyjne mogą być stosowane do prac utrzymaniowych dla dróg o obciążeniu ruchem od bardzo lekkiego do średniego. Do produkcji mieszanki mineralno -emulsyjnej używa się odpowiednich frakcji kruszywa, emulsji asfaltowej, wody oraz wypełniacza. Proces produkcji odbywa się w temp. ok 30ºC. Dopuszcza się zastosowanie kruszyw lokalnych. Produkcja MME jest tańsza od tradycyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Obecnie wytwarzamy dwa rodzaje mieszanek mineralno-emulsyjnych:

1. Mieszanka mineralno-emulsyjna GE

Wytwarzana przez nas mieszanka mineralno-emulsyjna (MME GE) wytwarzana jest w mobilnej wytwórni, w temperaturze produkcji i układania nie przekraczającej 60ºC (dla typowej masy to jest aż ok. 160ºC). Po wyprodukowaniu mieszanka jest doskonale urabialna aż do momentu zagęszczenia. Jej zaletą jest również możliwość długotrwałego składowania na hałdzie(nawet przez okres kilku tygodni). Mieszanka MME GE znajduje zastosowanie jako warstwa wiążąca, a więc wymaga przykrycia warstwą uszczelniającą: powierzchniowym utrwaleniem lub cienkim dywanikiem na zimno.

2. Mieszanka mineralno-emulsyjno-asfaltowa (MEA)

MEA zwana również betonem asfaltowym emulsyjnym. W odróżnieniu od GE możliwe jest jej zastosowanie na drogach o wysokich kategoriach ruchu. Dodatkowym atutem ww. mieszanki jest jej zastosowanie zarówno jako warstwa wiążąca jak i ścieralna.

Mieszanka  MEA powstała jako realizacja projektu pt. „Poprawa konkurencyjności i innowacyjności”

W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim zasadami ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Szczególnie cieszy nas fakt, iż od kilku lat ww. technologię stosujemy na terenach leśnych objętych ścisłą ochroną.